pi benchmark
  pi.py
  numpi.py
  cython_pi
  pi.html
  pi.c
   $ gcc pi.c -o pi -lm -O3 -ffast-math
  pim.c
  mpipi.c
   MPICH Open MPI MVAPICH
   $ mpicc mpipi.c -o mpipi -O3 -ffast-math
   $ mpirun -np 4 ./mpipi
  GPU
   CUDA PyCUDA
     cudapi.cu
   OpenCL PyOpenCL

JavaScript
  Canvas SVG WebGL three.js jQuery D3 Chart.js mpld3 Audio mods
  canvasline.html
  canvasimage.html
  svgline.html
  webglline.html
  threejsline.html
  threejsimage.html
  threejssurf.html
  audioline.html

Python
  PyOpenGL Cython NumPy SymPy Matplotlib SciPy IPython Jupyter SageMath
  glimage.py
  glsurf.py
  line.py
  lines.py
  image.py
  surface.py
  plot.ipynb plot.html

GL
  glsurf.c
   $ gcc glsurf.c -o glsurf -lm -lGL -lGLU -lglut

X
  xline.c
   $ gcc xline.c -o xline -lm -lX11
  ximage.c

PostScript
  psline.c
  psimage.c

STL
  stl.c

sockets
  udpsnd.js udprcv.js
  udpsnd.py udprcv.py
  sendudp.c recvudp.c

Java
  JavaImage.class
  JavaImage.html
  JavaImage$ImagePanel.class
  JavaImage.java
  JavaLine.class
  JavaLine.html
  JavaLine.java
  JavaLine$LinePanel.class